OBJECTES

Aquí podreu descobrir un munt d’objectes, alguns de molt poc habituals, relacionats amb la història d’Igualada.

Banderins d’igualada
Sifons d’Igualada
Curiositats