Estació Vella

El 1890 es va constituir la Compañía del Ferrocarril Central Catalán, SA, i la línia fins a

Igualada es va inaugurar el 29-7-1893.

El 1919, es va fundar la Compañía General de Ferrocarriles Catalanes que va comprar la societat anterior el 1921 i la va dissoldre. A les acaballes dels anys setanta del segle passat, quan l’estació del ferrocarril es va traslladar al final del passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, va quedar entre els carrers de Trobadiners i de Joan Maragall un gran espai lliure. Llavors, l’Ajuntament va convocar un concurs d’idees i va atorgar el primer premi als arquitectes Salvador Pelfort i Prat i Carles i Enric Solsona i Piña, el projecte dels quals contemplava la conservació de l’edifici de l’antiga estació, edifici que tanmateix va ser enderrocat de matinada el 9-2-1978, enmig d’una notable polèmica. Més endavant, el primer consistori democràtic va encarregar un altre projecte a l’arquitecte Antoni Navarro Cossio, del qual tan sols es va arribar a construir el que havia de ser l’entrada a un futur parc i que consistia en set monumentals arcades, acabades l’any 1982 i enderrocades el 7-4-1994 en la perspectiva d’un projecte nou.

( Els Carrers i les places d’Igualada Nomenclàtor i història Antoni Dalmau, M.Teresa Miret, Marta Vives