Sifons d’Igualada

Carrer del Carme 8 Igualada als anys vint i trenta del segle passat hi havia una fàbrica de gasoses i sifons que era propietat de Josep Soler i Jordana i que duia el nom de La Industrial Carbónica. Després de la guerra, va continuar en mans de Ramon Capella i Sandiumenge, que llavors va incorporar el dipòsit, entre d’altres, dels refrescos Citrania i de la cervesa Damm.

Avda. Caresmar Al núm. 13 (abans Soledat, núm. 135), hi havia el negoci de gasoses, sifons i altres begudes d’Espumosos El Noya, fundat el 1950 per Jaume Poch i Vich. No gaire més tard, treballava sota el nom de Poch i Garnés i després, novament, Jaume Poch. Tenia la representació, entre d’altres, de la gasosa Sanitex i de la llet Ram. Avui, regentada pels descendents del fundador i de la seva esposa, Enriqueta Bosch i Fabregat, es troba al núm.20 de l’avinguda d’Europa. 

Carrer del Carme al núm. 24, als anys cinquanta del segle passat, la Vda. de J. Torrents hi tenia un establiment de venda de sifons, begudes espumoses i llet embotellada. 

Carrer Sant Agustí al núm. 48, l’any 1925, Josep Carulla i Salinas, Joan Moncunill i Gibert, Antònia Muntané i Taxé i Dolors Puig i Sanahuja hi van instal·lar una fàbrica de gasoses i sifons, dipòsit de cerveses i annexos, fàbrica que va ser adquirida tres anys després per Miquel Gassol i Palomas, al qual va associar-se l’any 1930 Josep Ballabriga i Alvira. El 1936, la viuda Gassol, Flora Llobet i Compte, es va fer càrrec de la fàbrica, amb Bonaventura Gassol i Freixas com a apoderat. Després de la guerra, Bonaventura Gassol va haver d’esborrar la inscripció de pedra on deia Gassosses [sic] Gassol, perquè estava escrita en català, però va deixar-ho a mig fer. Molts anys després, constaven com a titulars del negoci Flora Llobet i Compte, Teresa Gassol i Llobet, Carme Gassol i Llobet i Bonaventura Castellà i Freixas, que el 1965 van traspassar-lo a Antoni Armengol i Farran i Àngela Prat i París.