Postals d’Igualada

Col·lecció Isidre Quintana i Solà

Text de M. Teresa Miret i Solé | Pròleg d’Antoni Dalmau i Ribalta

Postals d'Igualada - Col·leció Isidre Quintana i Solà

La col·lecció de postals

Aquest treball vol donar a conèixer la col·lecció de postals d’Isidre Quintana, que està formada per unes mil targetes postals sobre la ciutat d’Igualada. S’hi troben vistes de carrers, places i edificis; fotografies d’empreses igualadines; anuncis d’activitats d’equipaments culturals o esdeveniments ciutadans, etc., des del començament del segle XX fins al XXI: cent anys d’imatges locals. Unes imatges curosament escollides pels fotògrafs amb els espais i monuments més emblemàtics o bonics per representar el municipi.

Aquestes fotografies, considerades al principi com un material efímer, proporcionen avui informació sobre l’urbanisme, els edificis, l’art, la transformació de la ciutat i els barris, l’ensenyament (hi ha sèries de diverses escoles)…, però també sobre els canvis en els gustos estètics i les tècniques fotogràfiques i d’impressió. Són, doncs, un fons documental important, que permet observar aspectes de l’evolució d’Igualada en l’últim segle.